พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.