Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีมุฑิตาจิน พระครูพิทักษ์สุวรรณคูหา

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่วัดสุวรรณคูหา ตำบลถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และมุทิตาจิตพระมหากศีล ปิยะสีโล (อินต๊ะสาร) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนาม พระครูพิทักษ์สุวรรณคูหา โดยมี พระเดชพระคุณพระเมธีวชิระคุณ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายบำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

งานดอกคำใต้งาม 2567

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านถ้ำ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ศพอส. ต.บ้านถ้ำ ร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งาม ประจำปี 2567 โดยมี ส.ส.จีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3 เป็นประธานในพิธี             … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ซ่อมท่อเมนประปาส่งน้ำดิบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ มอบหมายให้กองการประปา ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อเมนประปาส่งน้ำดิบเข้าสู่โรงผลิตน้ำประปาตำบลบ้านถ้ำ ที่แตกชำรุดจากการถูกหินตกกระแทก  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment