Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมท่อเมนประปาส่งน้ำดิบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ มอบหมายให้กองการประปา ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อเมนประปาส่งน้ำดิบเข้าสู่โรงผลิตน้ำประปาตำบลบ้านถ้ำ ที่แตกชำรุดจากการถูกหินตกกระแทก  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment