งานดอกคำใต้งาม 2567

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านถ้ำ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ศพอส. ต.บ้านถ้ำ ร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งาม ประจำปี 2567 โดยมี ส.ส.จีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3 เป็นประธานในพิธี
                 อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานวิสาหกิจ กำหนดจัดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมศิลปประเพณีพื้นบ้านอันดีงาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมบทบาทสตรีล้านนา ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านล้านนา หรือสินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.