แผนที่ ทต.บ้านถ้ำ / Bantham Municipality Subdistrict Map

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร 054-409850-2
โทรสาร 054-409859