สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

1.  ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ ดาวน์โหลด ]
2. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ ดาวน์โหลด ]
3. ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ ดาวน์โหลด ]
4. ประจำเดือนมกราคม 2566  [ ดาวน์โหลด ]
5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ ดาวน์โหลด ]
6. ประจำเดือนมีนาคม 2566   [ ดาวน์โหลด ]

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.